Συμβουλευτική & Εκπαίδευση

Υλικό για σεμινάρια :

Videos Playlist

Τα σεμινάρια αφορούν :

  • Διαχείριση ιστοσελίδας
  • Χρήση WordPress και ενημέρωση περιεχομένου
  • Διαχείριση eshop
  • Διαχείριση φιλοξενίας (web hosting)
  • Κατοχύρωση ονόματος χώρου (domain name)
  • Προώθηση και άνοδο στα αποτελέσματα αναζήτσης (SEO)
  • Διαφήμιση σε Google ή Facebook (Ads)