Εκδήλωση ενδιαφέροντος

…για πληροφορίες!

Παρακαλώ, χρησιμοποιείστε τα παρακάτω στοιχεία για την αποστολή του μηνύματός σας

strigkos@gmail.com | 698 668 90 57


Στον τίτλο του μυνήματός σας αναφέρετε τον τύπο εργασίας ή υπηρεσίας για την οποία ενδιαφέρεστε, ως εξής :

  1. Συμβουλευτική ή Εκπαίδευση
  2. Αγορά ονόματος (domain) και ρύθμιση web hosting
  3. Κατασκευή ιστοσελίδας εταιρικής παρουσίασης ( σε 1 μέρα )
  4. Αναβάθμιση / μετατροπή στατικού website σε δυναμικό
  5. Search engine optimization ( SEO )